Privacy 

De vertrouwelijkheid van gegevens die u aan ons verstrekt is belangrijk voor ons. Dat vertrouwen is bepalend voor de kwaliteit van onze dienstverlening aan u en uiteindelijk voor het succes van de medisch behandeling in onze praktijk. In het privacyregelement geven wij u informatie hoe wij uw gegevens behandelen en vertellen wij u over de rechten die u heeft.

 

Klik hier voor het privacyregelement

Kwaliteit 

Deze praktijk streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van uw behandeling.

Daarvoor volg ik bij- en nascholing. Recent gevolgde scholing:

 

 • Cursus Slaapoefentherapie, Meditrainer

 • Cursus Bedrijfsoefentherapie, Fixx ergonomics

 • Positieve gezondheid,  SEZU

 • Motivational Interviewing, ViaPerspectief

 • Stabilisatie met de oefenbal, Paramedisch bij- en nascholingscentrum

 • Cursus Artrose Netwerk

 • Cursus Vage Klachten: Whiplash, Fibromyalgie en Chronisch Vermoeidheid Syndroom, Onno Meijer, Scholing Bewegingsgeneeskunde
   

Daarnaast ben ik aangesloten bij: 

 • De beroepsvereniging VvOCM (Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck).
 • Kamer van Koophandel: nummer 60436131. Ingeschreven sinds april 2014.
 • Kwaliteitsregister voor paramedici Art. 34 Wet Big: nummer 49912114794. Ingeschreven sinds juli 2013.
 • IOC (Intercollegiale Overleggroep Cesartherapeuten).

 

Landelijke Database Oefentherapie (LDO)
Vanaf januari 2017 neemt de praktijk deel aan een pilot van de beroepsvereniging VvOCM om de zorg van oefentherapeuten in kaart te brengen. De Landelijk Database Oefentherapie (LDO) wordt uitgevoerd samen met het NIVEL. Het doel is om de oefentherapeutische zorg beter in kaart te brengen, zodat de zorg voor patiënten, beleidsontwikkeling en het onderwijs aan de opleiding Oefentherapie Cesar en Mensendieck te verbeteren. De gegevens die opgenomen worden in de LDO zijn zorginhoudelijk, zoals bijvoorbeeld de hulpvraag, aantal gegeven behandelingen en de diagnose. Uiteraard worden deze gegevens anoniem verstuurd en verwerkt, volgens de geldende privacywetgeving. Wilt u meer weten? Klik hier