Klachtenregeling 

U bent onder behandeling of u bent onder behandeling geweest van een oefentherapeut Cesar. Deze zal al het mogelijke doen u de hulp te bieden die u nodig heeft. Een goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets misgaan. U bent ontevreden over bepaalde zaken en u wilt met dat gevoel van onvrede of uw klacht zelf iets doen.

 

Bespreek eerst uw probleem met uw oefentherapeut Cesar. Maak daarvoor een aparte afspraak, zodat hij/zij voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing.

 

Komt u niet tot een bevredigende oplossing? In onderstaande folder kunt u lezen welke stappen u kunt nemen. Folder klachtenregeling