Het Artrose Netwerk 

Het Artrose Netwerk is een samenwerkingsverband van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, die zich hebben verplicht om artrose op een speciale manier te behandelen. De uitgangspunten van het behandeltraject zijn in hoofdlijnen de principes van oefentherapie Cesar en Mensendieck, verder specifiek gemaakt in de richtlijn artrose van de VVOCM. Daarnaast zijn deze aangevuld met de laatste inzichten voor effectieve en evidence based behandelmethodes, waaronder het principe van GRADED-activity. 

Het behandeltraject

 

Met al deze gegevens is een vorm van behandeling opgezet, die voldoet aan de laatste eisen. U geeft hierbij als patiënt aan wat u het meeste beperkt ten aanzien van de artrose. Uit deze gegevens stelt u met uw therapeut een lijst samen van drie zaken die u het meest hinderen of beperken bij uw dagelijks functioneren. Het behandelplan zal zich hier volledig op richten. Indien nodig wel met aanvullingen van training op lokaal niveau indien dat volgens de expertise van de oefentherapeut noodzakelijk is om uw behandeldoelen te realiseren. Al uw kostbare behandeltijd wordt dus besteed aan het verminderen van uw beperkingen. Het belastingsniveau zal stapsgewijs worden opgevoerd van licht naar zwaar. Bij het afsluiten van de behandeling krijgt u een op maat gemaakt bewegings- en/of sportadvies. Tevens kunt u oefeningen en informatie altijd terugzien op uw inlogpagina. Tevens kan uw oefentherapeut u van advies blijven dienen via de website. Voor patiënten die niet beschikken over een computer of internet, zal de oefentherapeut een papieren versie beschikbaar stellen. 

Voordelen voor u als patiënt

  • Behandeling waarbij het dagelijks functioneren en de dagelijkse bewegingen centraal staan.

  • Behandeling waarbij het niveau van oefeningen van licht naar zwaar onder deskundige begeleiding gebeurt zelfs als de patiënt pijn heeft. Dit heeft geen verslechtering van de artrose tot gevolg, maar verbetert wel de mogelijkheden van de artrosepatiënt.

  • Behandeling waarbij de pijn niet centraal staat. Artrosepatiënten laten zich soms teveel leiden door pijn. Zij gaan dan minder bewegen waardoor de verschijnselen van artrose juist kunnen verergeren.

  • Naast de behandeling is er extra begeleiding, aangezien de behandeling op een gegeven moment stopt, maar de aandoening artrose chronisch is. Een persoonlijk oefenschrift of inlogpagina op de website kan de patiënt hierbij behulpzaam zijn.


Meer informatie over het Artrose Netwerk is te vinden op de site www.artrose-netwerk.nl